کمترین: 
103
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
3/11 15:00
قیمت روبل روسیه امروز 11 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 12:20","price":104},{"date":"1397/03/11 12:40","price":103},{"date":"1397/03/11 13:50","price":104},{"date":"1397/03/11 14:10","price":103},{"date":"1397/03/11 14:20","price":104},{"date":"1397/03/11 14:40","price":103},{"date":"1397/03/11 15:00","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398