کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
3/11 17:30
قیمت درام ارمنستان امروز 11 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 11 خرداد 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":12},{"date":"1397/03/11 17:30","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398