کمترین: 
3780
بیشترین: 
3805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3788
زمان: 
3/11 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 11 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 خرداد 1397 , 3788 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":3782},{"date":"1397/03/11 10:50","price":3784},{"date":"1397/03/11 11:10","price":3783},{"date":"1397/03/11 11:20","price":3785},{"date":"1397/03/11 11:50","price":3783},{"date":"1397/03/11 12:10","price":3782},{"date":"1397/03/11 12:20","price":3781},{"date":"1397/03/11 13:00","price":3780},{"date":"1397/03/11 13:10","price":3781},{"date":"1397/03/11 13:50","price":3782},{"date":"1397/03/11 14:10","price":3781},{"date":"1397/03/11 14:40","price":3780},{"date":"1397/03/11 15:00","price":3781},{"date":"1397/03/11 15:20","price":3783},{"date":"1397/03/11 15:30","price":3784},{"date":"1397/03/11 15:40","price":3788},{"date":"1397/03/11 15:50","price":3784},{"date":"1397/03/11 16:00","price":3785},{"date":"1397/03/11 16:10","price":3786},{"date":"1397/03/11 16:20","price":3792},{"date":"1397/03/11 16:30","price":3795},{"date":"1397/03/11 16:40","price":3794},{"date":"1397/03/11 16:50","price":3795},{"date":"1397/03/11 17:00","price":3792},{"date":"1397/03/11 17:10","price":3795},{"date":"1397/03/11 17:20","price":3805},{"date":"1397/03/11 17:30","price":3800},{"date":"1397/03/11 17:50","price":3801},{"date":"1397/03/11 18:10","price":3799},{"date":"1397/03/11 19:00","price":3794},{"date":"1397/03/11 19:10","price":3797},{"date":"1397/03/11 19:20","price":3799},{"date":"1397/03/11 19:40","price":3795},{"date":"1397/03/11 19:50","price":3794},{"date":"1397/03/11 20:00","price":3793},{"date":"1397/03/11 20:10","price":3787},{"date":"1397/03/11 20:20","price":3788}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398