کمترین: 
1624
بیشترین: 
1633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1625
زمان: 
3/11 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 1625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":1625},{"date":"1397/03/11 10:40","price":1624},{"date":"1397/03/11 10:50","price":1625},{"date":"1397/03/11 11:00","price":1626},{"date":"1397/03/11 11:10","price":1625},{"date":"1397/03/11 11:20","price":1626},{"date":"1397/03/11 11:40","price":1625},{"date":"1397/03/11 11:50","price":1624},{"date":"1397/03/11 12:40","price":1625},{"date":"1397/03/11 13:00","price":1624},{"date":"1397/03/11 13:40","price":1625},{"date":"1397/03/11 13:50","price":1626},{"date":"1397/03/11 14:20","price":1625},{"date":"1397/03/11 14:40","price":1624},{"date":"1397/03/11 15:30","price":1625},{"date":"1397/03/11 15:50","price":1626},{"date":"1397/03/11 16:10","price":1627},{"date":"1397/03/11 16:20","price":1628},{"date":"1397/03/11 16:30","price":1629},{"date":"1397/03/11 16:40","price":1628},{"date":"1397/03/11 17:10","price":1629},{"date":"1397/03/11 17:20","price":1633},{"date":"1397/03/11 17:30","price":1629},{"date":"1397/03/11 17:40","price":1630},{"date":"1397/03/11 18:10","price":1629},{"date":"1397/03/11 18:50","price":1631},{"date":"1397/03/11 19:00","price":1629},{"date":"1397/03/11 19:10","price":1628},{"date":"1397/03/11 19:20","price":1629},{"date":"1397/03/11 19:40","price":1628},{"date":"1397/03/11 20:00","price":1627},{"date":"1397/03/11 20:10","price":1624},{"date":"1397/03/11 20:20","price":1625}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398