کمترین: 
824
بیشترین: 
829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
826
زمان: 
3/11 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 826 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":824},{"date":"1397/03/11 10:50","price":825},{"date":"1397/03/11 11:50","price":824},{"date":"1397/03/11 15:40","price":825},{"date":"1397/03/11 16:20","price":826},{"date":"1397/03/11 16:30","price":827},{"date":"1397/03/11 17:50","price":829},{"date":"1397/03/11 18:00","price":828},{"date":"1397/03/11 19:00","price":827},{"date":"1397/03/11 19:20","price":828},{"date":"1397/03/11 19:40","price":827},{"date":"1397/03/11 20:10","price":825},{"date":"1397/03/11 20:20","price":826}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398