کمترین: 
789
بیشترین: 
797
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
792
زمان: 
3/11 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 11 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":789},{"date":"1397/03/11 10:50","price":790},{"date":"1397/03/11 11:20","price":791},{"date":"1397/03/11 11:50","price":790},{"date":"1397/03/11 12:00","price":791},{"date":"1397/03/11 12:40","price":792},{"date":"1397/03/11 13:50","price":793},{"date":"1397/03/11 14:10","price":794},{"date":"1397/03/11 14:20","price":793},{"date":"1397/03/11 15:00","price":794},{"date":"1397/03/11 15:30","price":795},{"date":"1397/03/11 15:40","price":794},{"date":"1397/03/11 15:50","price":795},{"date":"1397/03/11 16:00","price":794},{"date":"1397/03/11 16:10","price":795},{"date":"1397/03/11 16:20","price":797},{"date":"1397/03/11 16:40","price":796},{"date":"1397/03/11 16:50","price":795},{"date":"1397/03/11 17:00","price":794},{"date":"1397/03/11 17:20","price":797},{"date":"1397/03/11 17:30","price":794},{"date":"1397/03/11 17:50","price":795},{"date":"1397/03/11 18:10","price":796},{"date":"1397/03/11 18:20","price":795},{"date":"1397/03/11 19:00","price":794},{"date":"1397/03/11 19:10","price":791},{"date":"1397/03/11 19:20","price":793},{"date":"1397/03/11 19:40","price":791},{"date":"1397/03/11 19:50","price":793},{"date":"1397/03/11 20:10","price":792}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398