کمترین: 
1013
بیشترین: 
1019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015
زمان: 
3/11 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 11 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 1015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":1015},{"date":"1397/03/11 10:40","price":1014},{"date":"1397/03/11 10:50","price":1015},{"date":"1397/03/11 11:10","price":1014},{"date":"1397/03/11 11:20","price":1015},{"date":"1397/03/11 12:00","price":1016},{"date":"1397/03/11 12:20","price":1015},{"date":"1397/03/11 12:30","price":1016},{"date":"1397/03/11 12:40","price":1015},{"date":"1397/03/11 13:50","price":1014},{"date":"1397/03/11 14:10","price":1015},{"date":"1397/03/11 14:20","price":1016},{"date":"1397/03/11 14:30","price":1015},{"date":"1397/03/11 14:40","price":1016},{"date":"1397/03/11 15:00","price":1017},{"date":"1397/03/11 15:30","price":1018},{"date":"1397/03/11 15:40","price":1017},{"date":"1397/03/11 15:50","price":1018},{"date":"1397/03/11 16:30","price":1019},{"date":"1397/03/11 16:40","price":1018},{"date":"1397/03/11 17:00","price":1017},{"date":"1397/03/11 17:20","price":1018},{"date":"1397/03/11 17:50","price":1019},{"date":"1397/03/11 19:00","price":1017},{"date":"1397/03/11 19:10","price":1013},{"date":"1397/03/11 19:20","price":1017},{"date":"1397/03/11 19:40","price":1016},{"date":"1397/03/11 20:00","price":1017},{"date":"1397/03/11 20:10","price":1015}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399