کمترین: 
91
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
3/11 17:30
قیمت افغانی امروز 11 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":91},{"date":"1397/03/11 17:20","price":92},{"date":"1397/03/11 17:30","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398