کمترین: 
589
بیشترین: 
594
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
592
زمان: 
3/11 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 11 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 خرداد 1397 , 592 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":593},{"date":"1397/03/11 11:40","price":592},{"date":"1397/03/11 12:00","price":593},{"date":"1397/03/11 12:40","price":592},{"date":"1397/03/11 13:10","price":593},{"date":"1397/03/11 13:50","price":592},{"date":"1397/03/11 15:40","price":589},{"date":"1397/03/11 15:50","price":593},{"date":"1397/03/11 16:00","price":592},{"date":"1397/03/11 16:10","price":593},{"date":"1397/03/11 16:30","price":594},{"date":"1397/03/11 16:50","price":593},{"date":"1397/03/11 17:30","price":592},{"date":"1397/03/11 17:50","price":593},{"date":"1397/03/11 18:10","price":592},{"date":"1397/03/11 19:00","price":591},{"date":"1397/03/11 19:10","price":592},{"date":"1397/03/11 20:10","price":591},{"date":"1397/03/11 20:20","price":592}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399