کمترین: 
1007
بیشترین: 
1013
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1009
زمان: 
3/11 20:20
قیمت یوان چین امروز 11 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 خرداد 1397 , 1009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 10:30","price":1008},{"date":"1397/03/11 11:00","price":1009},{"date":"1397/03/11 11:10","price":1008},{"date":"1397/03/11 11:20","price":1009},{"date":"1397/03/11 11:40","price":1008},{"date":"1397/03/11 11:50","price":1007},{"date":"1397/03/11 12:00","price":1009},{"date":"1397/03/11 12:20","price":1008},{"date":"1397/03/11 13:10","price":1007},{"date":"1397/03/11 13:20","price":1008},{"date":"1397/03/11 14:50","price":1007},{"date":"1397/03/11 15:10","price":1008},{"date":"1397/03/11 15:30","price":1009},{"date":"1397/03/11 15:40","price":1010},{"date":"1397/03/11 15:50","price":1009},{"date":"1397/03/11 16:10","price":1010},{"date":"1397/03/11 16:30","price":1012},{"date":"1397/03/11 16:40","price":1011},{"date":"1397/03/11 17:00","price":1012},{"date":"1397/03/11 17:10","price":1011},{"date":"1397/03/11 17:20","price":1013},{"date":"1397/03/11 17:30","price":1011},{"date":"1397/03/11 17:50","price":1013},{"date":"1397/03/11 18:00","price":1012},{"date":"1397/03/11 18:30","price":1011},{"date":"1397/03/11 18:50","price":1012},{"date":"1397/03/11 19:00","price":1010},{"date":"1397/03/11 19:10","price":1012},{"date":"1397/03/11 19:20","price":1013},{"date":"1397/03/11 19:40","price":1012},{"date":"1397/03/11 19:50","price":1011},{"date":"1397/03/11 20:00","price":1010},{"date":"1397/03/11 20:10","price":1008},{"date":"1397/03/11 20:20","price":1009}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398