کمترین: 
570.72
بیشترین: 
581.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
571.2
زمان: 
3/11 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 571.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 00:00","price":574.29},{"date":"1397/03/11 03:00","price":579},{"date":"1397/03/11 04:00","price":571},{"date":"1397/03/11 06:00","price":575},{"date":"1397/03/11 09:00","price":571},{"date":"1397/03/11 12:00","price":578.56},{"date":"1397/03/11 13:00","price":578},{"date":"1397/03/11 15:00","price":581.07},{"date":"1397/03/11 15:30","price":579.5},{"date":"1397/03/11 18:00","price":572},{"date":"1397/03/11 18:30","price":573.4},{"date":"1397/03/11 21:00","price":570.72},{"date":"1397/03/11 21:30","price":571.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398