کمترین: 
7399.9
بیشترین: 
7577.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7430
زمان: 
3/11 22:00
قیمت بیت کوین امروز 11 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 خرداد 1397 , 7430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 00:00","price":7559.1},{"date":"1397/03/11 03:00","price":7555.6},{"date":"1397/03/11 03:30","price":7435.7},{"date":"1397/03/11 04:30","price":7466.4},{"date":"1397/03/11 06:00","price":7503.2},{"date":"1397/03/11 09:00","price":7481.7},{"date":"1397/03/11 09:30","price":7480.8},{"date":"1397/03/11 12:00","price":7537.7},{"date":"1397/03/11 12:30","price":7577.3},{"date":"1397/03/11 15:00","price":7542},{"date":"1397/03/11 15:30","price":7543.6},{"date":"1397/03/11 18:00","price":7399.9},{"date":"1397/03/11 19:00","price":7415.1},{"date":"1397/03/11 21:00","price":7440.6},{"date":"1397/03/11 22:00","price":7430}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398