کمترین: 
3766
بیشترین: 
3784
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3773
زمان: 
3/10 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 10 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 3773 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 18:40","price":3784},{"date":"1397/03/10 19:20","price":3778},{"date":"1397/03/10 19:50","price":3766},{"date":"1397/03/10 20:40","price":3770},{"date":"1397/03/10 21:20","price":3773}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399