کمترین: 
12
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
3/10 18:40
قیمت لیر سوریه امروز 10 خرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 18:40","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398