کمترین: 
89
بیشترین: 
89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
89
زمان: 
3/10 18:40
قیمت افغانی امروز 10 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 18:40","price":89}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398