کمترین: 
103
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/10 19:20
قیمت روبل روسیه امروز 10 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 16:40","price":104},{"date":"1397/03/10 19:20","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398