کمترین: 
1075000
بیشترین: 
1077500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1075000
زمان: 
3/10 14:24
قیمت نیم سکه امروز 10 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 1075000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 14:18","price":1077500},{"date":"1397/03/10 14:24","price":1075000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398