کمترین: 
6392
بیشترین: 
6392
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6392
زمان: 
3/10 13:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 10 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 6392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 13:50","price":6392}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398