کمترین: 
5.2
بیشترین: 
5.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.3
زمان: 
3/10 12:20
قیمت دینار عراق امروز 10 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 5.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 12:10","price":5.2},{"date":"1397/03/10 12:20","price":5.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398