کمترین: 
2080000
بیشترین: 
2090000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2085000
زمان: 
3/10 14:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 10 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 2085000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 12:00","price":2085000},{"date":"1397/03/10 12:06","price":2080000},{"date":"1397/03/10 12:18","price":2085000},{"date":"1397/03/10 12:30","price":2090000},{"date":"1397/03/10 14:18","price":2087500},{"date":"1397/03/10 14:24","price":2085000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398