کمترین: 
2142000
بیشترین: 
2161500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2155000
زمان: 
3/10 19:54
قیمت سکه امامی امروز 10 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 2155000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 11:36","price":2147000},{"date":"1397/03/10 12:00","price":2144000},{"date":"1397/03/10 12:06","price":2142000},{"date":"1397/03/10 12:18","price":2150000},{"date":"1397/03/10 12:30","price":2156500},{"date":"1397/03/10 13:00","price":2152500},{"date":"1397/03/10 13:06","price":2150000},{"date":"1397/03/10 13:24","price":2152500},{"date":"1397/03/10 13:36","price":2155000},{"date":"1397/03/10 14:00","price":2152500},{"date":"1397/03/10 14:06","price":2150000},{"date":"1397/03/10 14:36","price":2155000},{"date":"1397/03/10 16:30","price":2157500},{"date":"1397/03/10 16:36","price":2159500},{"date":"1397/03/10 16:48","price":2161500},{"date":"1397/03/10 19:54","price":2155000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398