کمترین: 
891700
بیشترین: 
896900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
895300
زمان: 
3/10 22:35
قیمت طلای متفرقه امروز 10 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 895300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 11:35","price":896400},{"date":"1397/03/10 11:55","price":895300},{"date":"1397/03/10 12:15","price":891700},{"date":"1397/03/10 12:25","price":892200},{"date":"1397/03/10 12:30","price":892700},{"date":"1397/03/10 12:45","price":894300},{"date":"1397/03/10 12:55","price":893200},{"date":"1397/03/10 13:05","price":894800},{"date":"1397/03/10 13:25","price":894300},{"date":"1397/03/10 14:35","price":894800},{"date":"1397/03/10 14:45","price":894300},{"date":"1397/03/10 15:25","price":894800},{"date":"1397/03/10 15:55","price":895300},{"date":"1397/03/10 16:15","price":895900},{"date":"1397/03/10 16:55","price":896400},{"date":"1397/03/10 17:15","price":895300},{"date":"1397/03/10 17:25","price":894300},{"date":"1397/03/10 17:35","price":894800},{"date":"1397/03/10 19:20","price":896400},{"date":"1397/03/10 19:50","price":896900},{"date":"1397/03/10 21:20","price":895300},{"date":"1397/03/10 21:30","price":894800},{"date":"1397/03/10 22:35","price":895300}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398