کمترین: 
199
بیشترین: 
202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
3/10 20:40
قیمت بات تایلند امروز 10 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 خرداد 1397 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 11:20","price":199},{"date":"1397/03/10 12:30","price":200},{"date":"1397/03/10 13:20","price":199},{"date":"1397/03/10 13:30","price":200},{"date":"1397/03/10 16:30","price":201},{"date":"1397/03/10 17:30","price":202},{"date":"1397/03/10 17:40","price":201},{"date":"1397/03/10 18:00","price":202},{"date":"1397/03/10 18:20","price":201},{"date":"1397/03/10 19:50","price":200},{"date":"1397/03/10 20:40","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398