کمترین: 
1610
بیشترین: 
1627
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1616
زمان: 
3/10 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 1616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 11:10","price":1617},{"date":"1397/03/10 11:20","price":1616},{"date":"1397/03/10 11:30","price":1615},{"date":"1397/03/10 12:00","price":1611},{"date":"1397/03/10 12:10","price":1610},{"date":"1397/03/10 12:20","price":1614},{"date":"1397/03/10 12:30","price":1619},{"date":"1397/03/10 12:50","price":1620},{"date":"1397/03/10 13:00","price":1619},{"date":"1397/03/10 13:10","price":1615},{"date":"1397/03/10 13:20","price":1616},{"date":"1397/03/10 13:40","price":1620},{"date":"1397/03/10 14:00","price":1618},{"date":"1397/03/10 14:10","price":1616},{"date":"1397/03/10 14:40","price":1617},{"date":"1397/03/10 15:10","price":1618},{"date":"1397/03/10 15:30","price":1617},{"date":"1397/03/10 15:40","price":1618},{"date":"1397/03/10 16:00","price":1617},{"date":"1397/03/10 16:30","price":1619},{"date":"1397/03/10 16:40","price":1620},{"date":"1397/03/10 16:50","price":1623},{"date":"1397/03/10 17:00","price":1624},{"date":"1397/03/10 17:20","price":1627},{"date":"1397/03/10 17:30","price":1624},{"date":"1397/03/10 17:40","price":1625},{"date":"1397/03/10 18:00","price":1627},{"date":"1397/03/10 18:10","price":1624},{"date":"1397/03/10 18:20","price":1623},{"date":"1397/03/10 19:20","price":1619},{"date":"1397/03/10 19:50","price":1614},{"date":"1397/03/10 20:40","price":1615},{"date":"1397/03/10 21:20","price":1616}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398