کمترین: 
815
بیشترین: 
826
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
822
زمان: 
3/10 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":819},{"date":"1397/03/10 10:50","price":820},{"date":"1397/03/10 11:00","price":819},{"date":"1397/03/10 11:20","price":818},{"date":"1397/03/10 11:30","price":817},{"date":"1397/03/10 11:40","price":818},{"date":"1397/03/10 12:00","price":816},{"date":"1397/03/10 12:10","price":815},{"date":"1397/03/10 12:20","price":818},{"date":"1397/03/10 12:30","price":820},{"date":"1397/03/10 13:10","price":818},{"date":"1397/03/10 13:20","price":819},{"date":"1397/03/10 13:30","price":818},{"date":"1397/03/10 13:40","price":820},{"date":"1397/03/10 14:10","price":818},{"date":"1397/03/10 14:40","price":820},{"date":"1397/03/10 16:30","price":821},{"date":"1397/03/10 16:50","price":823},{"date":"1397/03/10 17:30","price":824},{"date":"1397/03/10 18:00","price":826},{"date":"1397/03/10 18:10","price":825},{"date":"1397/03/10 18:20","price":824},{"date":"1397/03/10 19:20","price":822},{"date":"1397/03/10 19:50","price":821},{"date":"1397/03/10 21:20","price":822}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398