کمترین: 
1006
بیشترین: 
1016
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1009
زمان: 
3/10 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 10 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 1009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":1008},{"date":"1397/03/10 10:30","price":1009},{"date":"1397/03/10 10:40","price":1010},{"date":"1397/03/10 10:50","price":1009},{"date":"1397/03/10 11:00","price":1008},{"date":"1397/03/10 11:10","price":1009},{"date":"1397/03/10 11:20","price":1007},{"date":"1397/03/10 11:30","price":1008},{"date":"1397/03/10 11:40","price":1009},{"date":"1397/03/10 12:00","price":1006},{"date":"1397/03/10 12:20","price":1009},{"date":"1397/03/10 12:30","price":1013},{"date":"1397/03/10 13:00","price":1012},{"date":"1397/03/10 13:10","price":1011},{"date":"1397/03/10 13:30","price":1010},{"date":"1397/03/10 13:40","price":1014},{"date":"1397/03/10 13:50","price":1013},{"date":"1397/03/10 14:00","price":1011},{"date":"1397/03/10 14:10","price":1012},{"date":"1397/03/10 14:30","price":1010},{"date":"1397/03/10 14:40","price":1012},{"date":"1397/03/10 15:00","price":1011},{"date":"1397/03/10 15:20","price":1010},{"date":"1397/03/10 15:40","price":1011},{"date":"1397/03/10 16:00","price":1010},{"date":"1397/03/10 16:30","price":1011},{"date":"1397/03/10 16:40","price":1015},{"date":"1397/03/10 16:50","price":1016},{"date":"1397/03/10 18:10","price":1015},{"date":"1397/03/10 18:40","price":1014},{"date":"1397/03/10 19:20","price":1012},{"date":"1397/03/10 19:50","price":1011},{"date":"1397/03/10 20:40","price":1010},{"date":"1397/03/10 21:20","price":1009}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398