کمترین: 
728
بیشترین: 
737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
729
زمان: 
3/10 20:40
قیمت کرون سوئد امروز 10 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 خرداد 1397 , 729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":729},{"date":"1397/03/10 10:30","price":730},{"date":"1397/03/10 11:20","price":729},{"date":"1397/03/10 11:40","price":730},{"date":"1397/03/10 12:00","price":729},{"date":"1397/03/10 12:10","price":728},{"date":"1397/03/10 12:20","price":730},{"date":"1397/03/10 12:30","price":733},{"date":"1397/03/10 12:50","price":734},{"date":"1397/03/10 13:00","price":733},{"date":"1397/03/10 13:10","price":732},{"date":"1397/03/10 13:40","price":734},{"date":"1397/03/10 13:50","price":735},{"date":"1397/03/10 14:00","price":734},{"date":"1397/03/10 14:50","price":733},{"date":"1397/03/10 15:00","price":732},{"date":"1397/03/10 15:10","price":733},{"date":"1397/03/10 15:20","price":732},{"date":"1397/03/10 15:40","price":733},{"date":"1397/03/10 15:50","price":732},{"date":"1397/03/10 16:30","price":733},{"date":"1397/03/10 16:40","price":735},{"date":"1397/03/10 16:50","price":737},{"date":"1397/03/10 17:40","price":736},{"date":"1397/03/10 18:00","price":737},{"date":"1397/03/10 18:10","price":735},{"date":"1397/03/10 19:20","price":733},{"date":"1397/03/10 19:50","price":730},{"date":"1397/03/10 20:40","price":729}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398