کمترین: 
4854
بیشترین: 
4916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4877
زمان: 
3/10 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 10 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 خرداد 1397 , 4877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":4862},{"date":"1397/03/10 10:30","price":4866},{"date":"1397/03/10 10:50","price":4864},{"date":"1397/03/10 11:00","price":4865},{"date":"1397/03/10 11:10","price":4862},{"date":"1397/03/10 11:20","price":4861},{"date":"1397/03/10 11:30","price":4863},{"date":"1397/03/10 11:40","price":4866},{"date":"1397/03/10 12:00","price":4857},{"date":"1397/03/10 12:10","price":4854},{"date":"1397/03/10 12:20","price":4863},{"date":"1397/03/10 12:30","price":4885},{"date":"1397/03/10 12:50","price":4881},{"date":"1397/03/10 13:10","price":4869},{"date":"1397/03/10 13:20","price":4872},{"date":"1397/03/10 13:30","price":4871},{"date":"1397/03/10 13:40","price":4885},{"date":"1397/03/10 14:00","price":4877},{"date":"1397/03/10 14:10","price":4880},{"date":"1397/03/10 14:30","price":4872},{"date":"1397/03/10 14:40","price":4881},{"date":"1397/03/10 14:50","price":4880},{"date":"1397/03/10 15:00","price":4879},{"date":"1397/03/10 15:30","price":4882},{"date":"1397/03/10 15:40","price":4885},{"date":"1397/03/10 15:50","price":4886},{"date":"1397/03/10 16:00","price":4883},{"date":"1397/03/10 16:10","price":4884},{"date":"1397/03/10 16:30","price":4889},{"date":"1397/03/10 16:40","price":4899},{"date":"1397/03/10 16:50","price":4904},{"date":"1397/03/10 17:20","price":4906},{"date":"1397/03/10 17:30","price":4916},{"date":"1397/03/10 17:40","price":4911},{"date":"1397/03/10 18:00","price":4916},{"date":"1397/03/10 18:10","price":4910},{"date":"1397/03/10 18:20","price":4913},{"date":"1397/03/10 18:40","price":4910},{"date":"1397/03/10 19:20","price":4895},{"date":"1397/03/10 19:50","price":4883},{"date":"1397/03/10 20:40","price":4875},{"date":"1397/03/10 21:20","price":4877}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399