کمترین: 
589
بیشترین: 
596
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594
زمان: 
3/10 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 10 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":591},{"date":"1397/03/10 11:20","price":590},{"date":"1397/03/10 12:10","price":589},{"date":"1397/03/10 12:20","price":591},{"date":"1397/03/10 12:30","price":592},{"date":"1397/03/10 13:10","price":590},{"date":"1397/03/10 13:20","price":591},{"date":"1397/03/10 13:30","price":590},{"date":"1397/03/10 13:40","price":591},{"date":"1397/03/10 14:00","price":590},{"date":"1397/03/10 14:40","price":591},{"date":"1397/03/10 15:10","price":592},{"date":"1397/03/10 15:30","price":591},{"date":"1397/03/10 15:40","price":592},{"date":"1397/03/10 16:00","price":591},{"date":"1397/03/10 16:30","price":592},{"date":"1397/03/10 16:50","price":593},{"date":"1397/03/10 17:00","price":594},{"date":"1397/03/10 17:40","price":595},{"date":"1397/03/10 18:10","price":596},{"date":"1397/03/10 18:40","price":595},{"date":"1397/03/10 19:20","price":596},{"date":"1397/03/10 19:50","price":593},{"date":"1397/03/10 21:20","price":594}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398