کمترین: 
999
بیشترین: 
1012
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1006
زمان: 
3/10 21:20
قیمت یوان چین امروز 10 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 1006 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":1003},{"date":"1397/03/10 10:30","price":1004},{"date":"1397/03/10 11:20","price":1003},{"date":"1397/03/10 12:00","price":1000},{"date":"1397/03/10 12:10","price":999},{"date":"1397/03/10 12:20","price":1001},{"date":"1397/03/10 12:30","price":1005},{"date":"1397/03/10 12:50","price":1006},{"date":"1397/03/10 13:00","price":1005},{"date":"1397/03/10 13:10","price":1003},{"date":"1397/03/10 13:40","price":1005},{"date":"1397/03/10 13:50","price":1006},{"date":"1397/03/10 14:00","price":1004},{"date":"1397/03/10 14:30","price":1003},{"date":"1397/03/10 14:40","price":1005},{"date":"1397/03/10 14:50","price":1004},{"date":"1397/03/10 15:00","price":1005},{"date":"1397/03/10 15:10","price":1006},{"date":"1397/03/10 15:30","price":1005},{"date":"1397/03/10 15:50","price":1007},{"date":"1397/03/10 16:00","price":1006},{"date":"1397/03/10 16:30","price":1007},{"date":"1397/03/10 16:50","price":1008},{"date":"1397/03/10 17:00","price":1009},{"date":"1397/03/10 17:30","price":1011},{"date":"1397/03/10 17:40","price":1010},{"date":"1397/03/10 18:00","price":1012},{"date":"1397/03/10 18:10","price":1010},{"date":"1397/03/10 18:20","price":1009},{"date":"1397/03/10 19:20","price":1008},{"date":"1397/03/10 19:50","price":1005},{"date":"1397/03/10 21:20","price":1006}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398