کمترین: 
1421
بیشترین: 
1443
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1423
زمان: 
3/10 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 10 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 1423 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 10:10","price":1439},{"date":"1397/03/10 11:00","price":1437},{"date":"1397/03/10 11:10","price":1439},{"date":"1397/03/10 11:20","price":1437},{"date":"1397/03/10 11:30","price":1439},{"date":"1397/03/10 11:40","price":1440},{"date":"1397/03/10 12:00","price":1436},{"date":"1397/03/10 12:10","price":1434},{"date":"1397/03/10 12:20","price":1438},{"date":"1397/03/10 12:30","price":1441},{"date":"1397/03/10 13:00","price":1436},{"date":"1397/03/10 13:10","price":1435},{"date":"1397/03/10 13:30","price":1434},{"date":"1397/03/10 13:40","price":1440},{"date":"1397/03/10 13:50","price":1437},{"date":"1397/03/10 14:00","price":1432},{"date":"1397/03/10 14:10","price":1433},{"date":"1397/03/10 14:30","price":1429},{"date":"1397/03/10 14:40","price":1433},{"date":"1397/03/10 14:50","price":1431},{"date":"1397/03/10 15:10","price":1429},{"date":"1397/03/10 15:40","price":1430},{"date":"1397/03/10 15:50","price":1429},{"date":"1397/03/10 16:00","price":1428},{"date":"1397/03/10 16:10","price":1429},{"date":"1397/03/10 16:30","price":1430},{"date":"1397/03/10 16:40","price":1437},{"date":"1397/03/10 17:20","price":1439},{"date":"1397/03/10 17:30","price":1443},{"date":"1397/03/10 17:40","price":1441},{"date":"1397/03/10 18:00","price":1442},{"date":"1397/03/10 18:10","price":1436},{"date":"1397/03/10 18:20","price":1434},{"date":"1397/03/10 18:40","price":1430},{"date":"1397/03/10 19:50","price":1425},{"date":"1397/03/10 20:40","price":1421},{"date":"1397/03/10 21:20","price":1423}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398