کمترین: 
2477.7
بیشترین: 
2477.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2477.7
زمان: 
3/10 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 10 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 2477.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 09:20","price":2477.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398