کمترین: 
67.9
بیشترین: 
67.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.9
زمان: 
3/10 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 10 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 67.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 09:20","price":67.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398