کمترین: 
1059.7
بیشترین: 
1059.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1059.7
زمان: 
3/10 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 1059.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 09:20","price":1059.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398