کمترین: 
3149.7
بیشترین: 
3149.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3149.7
زمان: 
3/10 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 خرداد 1397 , 3149.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 09:20","price":3149.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398