کمترین: 
354.8
بیشترین: 
354.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
354.8
زمان: 
3/10 09:20
قیمت دینار عراق امروز 10 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 خرداد 1397 , 354.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 09:20","price":354.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398