کمترین: 
10963.4
بیشترین: 
10963.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10963.4
زمان: 
3/10 09:20
قیمت ریال عمان امروز 10 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 10963.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 09:20","price":10963.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398