کمترین: 
1124.2
بیشترین: 
1124.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1124.2
زمان: 
3/10 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 10 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 1124.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 09:20","price":1124.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398