کمترین: 
7299
بیشترین: 
7593.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7547.3
زمان: 
3/10 21:30
قیمت بیت کوین امروز 10 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 خرداد 1397 , 7547.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/10 00:00","price":7302.2},{"date":"1397/03/10 00:30","price":7299},{"date":"1397/03/10 03:00","price":7345.7},{"date":"1397/03/10 04:00","price":7367},{"date":"1397/03/10 06:00","price":7350.9},{"date":"1397/03/10 09:00","price":7366.8},{"date":"1397/03/10 09:30","price":7488.1},{"date":"1397/03/10 12:00","price":7593.6},{"date":"1397/03/10 12:30","price":7566.4},{"date":"1397/03/10 15:00","price":7534.6},{"date":"1397/03/10 18:00","price":7543.1},{"date":"1397/03/10 21:00","price":7557.6},{"date":"1397/03/10 21:30","price":7547.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398