کمترین: 
6385
بیشترین: 
6385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6385
زمان: 
3/9 19:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 9 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 6385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 19:50","price":6385}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398