کمترین: 
72.91
بیشترین: 
72.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.91
زمان: 
3/9 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 9 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 72.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 17:32","price":72.91}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398