کمترین: 
101
بیشترین: 
105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/9 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 9 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 12:00","price":101},{"date":"1397/03/09 12:10","price":102},{"date":"1397/03/09 12:20","price":105},{"date":"1397/03/09 12:40","price":104},{"date":"1397/03/09 12:50","price":103},{"date":"1397/03/09 14:10","price":102},{"date":"1397/03/09 14:30","price":103},{"date":"1397/03/09 15:00","price":102},{"date":"1397/03/09 15:20","price":101},{"date":"1397/03/09 15:40","price":102},{"date":"1397/03/09 17:30","price":103},{"date":"1397/03/09 19:50","price":104},{"date":"1397/03/09 20:00","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398