کمترین: 
54
بیشترین: 
56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54
زمان: 
3/9 20:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 12:00","price":54},{"date":"1397/03/09 12:20","price":56},{"date":"1397/03/09 12:40","price":55},{"date":"1397/03/09 14:10","price":54},{"date":"1397/03/09 14:40","price":55},{"date":"1397/03/09 15:00","price":54},{"date":"1397/03/09 17:50","price":55},{"date":"1397/03/09 18:10","price":54},{"date":"1397/03/09 18:30","price":55},{"date":"1397/03/09 20:20","price":54}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398