کمترین: 
613000
بیشترین: 
623000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613000
زمان: 
3/9 15:18
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 9 خرداد 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 613000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 12:00","price":618000},{"date":"1397/03/09 12:18","price":623000},{"date":"1397/03/09 15:06","price":618000},{"date":"1397/03/09 15:18","price":613000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398