کمترین: 
2144000
بیشترین: 
2194000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2158500
زمان: 
3/9 21:36
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 9 خرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 2158500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 12:00","price":2179000},{"date":"1397/03/09 12:18","price":2194000},{"date":"1397/03/09 12:48","price":2191500},{"date":"1397/03/09 13:00","price":2184000},{"date":"1397/03/09 13:06","price":2179000},{"date":"1397/03/09 13:18","price":2184000},{"date":"1397/03/09 13:24","price":2189000},{"date":"1397/03/09 13:42","price":2188000},{"date":"1397/03/09 13:54","price":2187000},{"date":"1397/03/09 14:12","price":2169000},{"date":"1397/03/09 14:30","price":2174000},{"date":"1397/03/09 15:00","price":2164000},{"date":"1397/03/09 15:06","price":2161500},{"date":"1397/03/09 15:12","price":2159000},{"date":"1397/03/09 15:18","price":2144000},{"date":"1397/03/09 15:36","price":2154000},{"date":"1397/03/09 15:42","price":2151500},{"date":"1397/03/09 15:48","price":2149000},{"date":"1397/03/09 16:00","price":2144000},{"date":"1397/03/09 17:00","price":2154000},{"date":"1397/03/09 17:12","price":2156500},{"date":"1397/03/09 17:18","price":2159000},{"date":"1397/03/09 17:30","price":2166500},{"date":"1397/03/09 17:36","price":2174000},{"date":"1397/03/09 18:00","price":2169000},{"date":"1397/03/09 19:00","price":2171500},{"date":"1397/03/09 20:00","price":2162500},{"date":"1397/03/09 20:18","price":2161500},{"date":"1397/03/09 20:30","price":2161000},{"date":"1397/03/09 20:36","price":2161500},{"date":"1397/03/09 21:00","price":2162000},{"date":"1397/03/09 21:30","price":2160500},{"date":"1397/03/09 21:36","price":2158500}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398