کمترین: 
2070000
بیشترین: 
2110000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2095000
زمان: 
3/9 17:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 9 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 9 خرداد 1397 , 2095000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 12:00","price":2070000},{"date":"1397/03/09 12:18","price":2085000},{"date":"1397/03/09 13:30","price":2097500},{"date":"1397/03/09 13:42","price":2110000},{"date":"1397/03/09 13:54","price":2105000},{"date":"1397/03/09 15:06","price":2100000},{"date":"1397/03/09 16:06","price":2097500},{"date":"1397/03/09 17:00","price":2095000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398