کمترین: 
1065000
بیشترین: 
1100000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1080000
زمان: 
3/9 16:06
قیمت نیم سکه امروز 9 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1080000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 12:00","price":1065000},{"date":"1397/03/09 12:18","price":1068000},{"date":"1397/03/09 12:36","price":1075000},{"date":"1397/03/09 13:30","price":1100000},{"date":"1397/03/09 15:06","price":1095000},{"date":"1397/03/09 15:18","price":1090000},{"date":"1397/03/09 16:06","price":1080000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398