کمترین: 
2065000
بیشترین: 
2105000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2090000
زمان: 
3/9 17:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 2090000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 12:00","price":2065000},{"date":"1397/03/09 12:18","price":2080000},{"date":"1397/03/09 13:30","price":2092500},{"date":"1397/03/09 13:42","price":2105000},{"date":"1397/03/09 13:54","price":2100000},{"date":"1397/03/09 15:06","price":2095000},{"date":"1397/03/09 16:06","price":2092500},{"date":"1397/03/09 17:00","price":2090000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398