کمترین: 
95577.7
بیشترین: 
95627.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95577.7
زمان: 
3/9 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 9 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 95577.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 12:00","price":95627.2},{"date":"1397/03/09 15:00","price":95577.7}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398