کمترین: 
196
بیشترین: 
204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
200
زمان: 
3/9 20:10
قیمت بات تایلند امروز 9 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 خرداد 1397 , 200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:30","price":196},{"date":"1397/03/09 12:00","price":197},{"date":"1397/03/09 12:10","price":199},{"date":"1397/03/09 12:20","price":204},{"date":"1397/03/09 12:40","price":202},{"date":"1397/03/09 13:10","price":201},{"date":"1397/03/09 13:20","price":202},{"date":"1397/03/09 14:10","price":200},{"date":"1397/03/09 14:40","price":201},{"date":"1397/03/09 15:00","price":199},{"date":"1397/03/09 15:20","price":198},{"date":"1397/03/09 17:30","price":199},{"date":"1397/03/09 17:40","price":200},{"date":"1397/03/09 17:50","price":201},{"date":"1397/03/09 18:00","price":200},{"date":"1397/03/09 18:30","price":201},{"date":"1397/03/09 20:10","price":200}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398